Europejska firma | Firma zajmująca się kamerami AI i IoT

Polityka prywatności

1. wprowadzenie

W Laia Avcom S.L. (dalej "my" lub "nas" lub "nasz" lub "Laiatech" lub "Laia") szczerze dbamy o prywatność, bezpieczeństwo i przejrzystość; te podstawowe elementy odgrywają istotną rolę w misji naszej firmy. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obejmuje usługę Laia, która jest markową usługą będącą własnością i obsługiwaną przez Laia Avcom S.L., produkty, oprogramowanie i strony internetowe marki Laiatech/Laia. Opisuje ona, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy wchodzą z nami w interakcje, odwiedzają nasze strony internetowe, korzystają z naszych usług, używają naszych interaktywnych aplikacji lub innych produktów i usług, w tym pobierania oprogramowania. 

2. Rola Laii

Oferujemy różne usługi i w związku z tym możemy pełnić różne funkcje podczas przetwarzania danych osobowych w związku z usługą Laia i produktami Laia, oprogramowaniem i stronami internetowymi marki Laia:

2.1 Laia jako "administrator danych": Laia działa jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem naszych markowych stron internetowych lub podczas rejestracji i korzystania z usługi Laia jako bezpośredni użytkownik (np. za pośrednictwem rozwiązania próbnego, Laia Free lub eCommerce) lub innych bezpośrednich interakcji, takich jak ubieganie się o nową rekrutację lub subskrypcja biuletynów.
 
2.2 Laia jako "podmiot przetwarzający dane (lub podwykonawca przetwarzania)": Laia działa jako podmiot przetwarzający dane w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz, gdy aktywujesz i korzystasz z usługi Laia lub produktów lub oprogramowania Laia za pośrednictwem któregokolwiek z partnerów stowarzyszonych Laia, którzy są upoważnieni do sprzedaży usługi Laia lub produktów lub oprogramowania Laia. W przypadku, gdy Laia działa jako podmiot przetwarzający dane, wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Laia będzie podlegać umowie o przetwarzaniu danych zawartej między Laia a partnerem, a umowa o przetwarzaniu danych będzie stanowić podstawę prawną przetwarzania danych przez Laia.
3 W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?
Możemy gromadzić różne informacje w zależności od sposobu interakcji z nami, usługami lub produktami Laia lub naszymi stronami internetowymi. Informacje te mogą być gromadzone przy użyciu bezpośrednich interakcji, automatyzacji lub stron trzecich. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat tych metod:

3.1 Bezpośrednie interakcje:
Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika bezpośrednio, na przykład: kontaktując się z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu lub formularzy kontaktowych.

3.2 Zautomatyzowane technologie lub interakcje: Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej lub usług, możemy gromadzić dane techniczne dotyczące jego systemu komputerowego i aktywności przeglądania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie i powiązanych narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy na tej stronie, zapoznaj się z naszą informacją o plikach cookie.

3.3 Osoby trzecie: Dane osobowe użytkownika mogą być otrzymywane za pośrednictwem osoby trzeciej w następujący sposób:

 • Poprzez analitykę za pośrednictwem dostawców takich jak Google Analytics lub Hubspot.
 •  Za pośrednictwem autoryzowanego partnera Laia, który odsprzedaje produkty lub usługi Laia.
 •  Za pośrednictwem klienta autoryzowanego partnera, który nabywa produkty lub usługi Laia.
 • Google będzie zarządzać interoperacyjnością usługi Google Hangout.
 • Microsoft będzie zarządzał interoperacyjnością usług MS Teams.
 • Jeśli jest włączona, Google przechowuje dane konta Google w celu uwierzytelnienia nagrania na żywo w YouTube, a YouTube przechowuje link do nagrania na żywo, tytuł i czas transmisji.
 

Od dostawców usług, w przypadku narzędzi stron trzecich, których używamy do zarządzania codziennymi operacjami biznesowymi, w tym firm takich jak:

 • Zoho lub podobne rozwiązanie do zarządzania klientami i procesami.
 • Zoho/Hubspot/Mailchimp lub podobne, aby komunikować się z użytkownikiem.
 • Platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, LinkedIn, Instagram i YouTube do współpracy i reklamy.
4. Rodzaj gromadzonych przez nas danych

Laia gromadzi dane w celu zapewnienia jak najlepszych doświadczeń podczas odwiedzania stron internetowych marki Laia lub korzystania z produktów i usług marki Laia. Należy pamiętać, że możliwe jest odwiedzanie naszych stron internetowych bez podawania swoich danych osobowych. Jednakże, w celu jak najlepszego wykorzystania zasobów i informacji, które oferujemy na naszej stronie internetowej (np. pobrania broszur produktowych, e-booków, zapisania się do naszego newslettera lub rozpoczęcia wersji próbnej oprogramowania), będziemy musieli zebrać od Ciebie pewne dane osobowe w celu świadczenia usług i dostarczania informacji, o które prosisz. Użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych naszych produktów i usług, jeśli nie wyrazi zgody na gromadzenie przez nas jego danych osobowych.

Przykłady gromadzonych przez nas danych osobowych:

1) Dane kontaktowe i osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zawód itp.
2. Poświadczenia: hasła, zapisane preferencje użytkownika,
ustawienia zabezpieczeń itp.
3. Informacje demograficzne: położenie geograficzne, strefa czasowa, preferowany język itp.
4. Dane dotyczące urządzenia i użytkowania: sposób korzystania z naszych aplikacji, czas uzyskania dostępu do naszych usług, rodzaj używanego urządzenia, adres IP, adres internetowy, z którego uzyskano dostęp do naszych usług, dostawca usług internetowych itp.
5. Szczegóły płatności: W przypadku użytkowników handlu elektronicznego gromadzimy wszelkie informacje niezbędne do przetworzenia płatności, takie jak numer karty kredytowej i kod bezpieczeństwa powiązany z preferowaną metodą płatności.
6. Twoje kontakty: jeśli korzystasz z produktu marki Laiatech w połączeniu z zarejestrowanym kontem Laia w celu zarządzania kontaktami lub uzyskiwania do nich dostępu, będziesz mógł korzystać z kontaktów Laiatech w celu zarządzania kontaktami lub uzyskiwania do nich dostępu.
kontaktów lub w celu komunikowania się z innymi osobami i organizacjami, możemy gromadzić informacje o relacjach i interakcjach użytkownika z tymi kontaktami.
7. Twój wizerunek: na przykład, jeśli zdecydujesz się na przechowywanie osobistego wizerunku w profilu użytkownika konta Laia lub w dowolnej usłudze strony trzeciej, z którą współpracuje Laia.
5 W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz, w ścisłej zgodności z zasadami opisanymi w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Mamy następujące cele i podstawy prawne do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników:

1. aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług: aby korzystać z usługi Laia, musisz aktywować konto w Laia lub zostać zaproszonym przez administratora usługi. Po otrzymaniu takiego zaproszenia i/lub aktywacji wymagamy podania pewnych danych osobowych, w tym danych kontaktowych, danych logowania, szczegółów płatności (jeśli dotyczy) itp. Przetwarzanie to opiera się na umowie podpisanej podczas subskrypcji usług, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnera stowarzyszonego Laia, który jest upoważniony do sprzedaży usługi Laia.

2. Świadczenie usług: W celu skutecznego działania i dostarczania naszych usług, produktów, oprogramowania i witryn internetowych Laia może przetwarzać dane osobowe, takie jak informacje demograficzne, strefa czasowa, zawód, historia połączeń, preferowane ustawienia użytkownika i inne informacje związane z korzystaniem z usług lub rekomendacją produktów w oparciu o bieżące urządzenie lub lokalizację, lub wysyłać ważne powiadomienia w celu przekazywania informacji niezbędnych do dalszego korzystania z naszych produktów lub usług. Laia przetwarza takie dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na skutecznym dostarczaniu użytkownikowi naszych usług, produktów, oprogramowania i stron internetowych.

3. Obsługa klienta: Możemy wykorzystywać dane w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów i kwestii związanych z usługami i produktami oraz w celu zapewnienia skuteczniejszej obsługi klienta. Laia przetwarza takie dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy w wypełnianiu naszych zobowiązań umownych i prawnych wynikających z umowy lub zamówienia.

4) Zarządzanie umowami: W związku z administracją i zarządzaniem umowami z klientami Laia, dostawcami itp. Laia może przetwarzać dane osobowe, takie jak dane kontaktowe osób kontaktowych takich klientów, dostawców itp. Laia przetwarza takie dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z wypełnianiem naszych zobowiązań umownych i prawnych wynikających z umowy lub zamówienia.

5. Odpowiadanie na zapytania: Laia może również przetwarzać dane osobowe w celu odpowiadania na zapytania użytkowników strony internetowej, bezpośrednich użytkowników naszych usług itp. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Laia polegający na wspieraniu użytkowników.

6. Wysyłanie informacji o usługach do zarejestrowanych użytkowników: Laiatech może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wysyłania powiadomień lub informacji dotyczących usług lub konta użytkownika, które są niezbędne do dalszego korzystania z naszych produktów lub usług. Zazwyczaj są to informacje o zmianach w warunkach użytkowania, niniejszej polityce prywatności itp. Takie przetwarzanie opiera się na umowie zawartej podczas subskrypcji usług lub na uzasadnionym interesie Laia w dostarczaniu określonych informacji o korzystaniu z usług (w zależności od rodzaju informacji).

7. Ulepszanie naszych produktów i usług: Aby pomóc nam zrozumieć i ulepszyć nasze produkty i usługi oraz oferowane przez nas treści (na przykład w celu wysyłania odpowiednich komunikatów do naszych użytkowników), a także informacje i treści, które udostępniamy na stronach internetowych marki Laia. Takie przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w ulepszaniu naszych usług, naszej strony internetowej itp.
 
8. Bezpieczeństwo i ochrona: Musimy wykorzystywać dane w celu ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i użytkowników. Może to obejmować (ale nie ogranicza się do) wykrywanie oszustw i złośliwego oprogramowania, potwierdzanie ważności licencji na oprogramowanie oraz rozwiązywanie sporów lub egzekwowanie naszej umowy o świadczenie usług. Laia przetwarza takie dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy w wypełnianiu naszych zobowiązań umownych i prawnych wynikających z umowy lub zamówienia.
 
9. Odpowiednia komunikacja sprzedażowa i marketingowa: Użytkownik będzie otrzymywał komunikaty promocyjne, jeśli zażądał od nas informacji, jeśli zakupił od nas produkty lub usługi lub jeśli podał nam swoje dane, subskrybując nasz biuletyn lub inny formularz na naszej stronie internetowej, a w każdym przypadku nie zrezygnował z otrzymywania takiej komunikacji. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszej listy e-mailowej, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole takich wiadomości e-mail.
 
10. Rekrutacja: Jeśli ubiegasz się o stanowisko w Laia, Laia może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu oceny Twojej aplikacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest konieczność wykonania umowy z kandydatem lub podjęcia działań na wniosek kandydata przed zawarciem umowy. Aplikacje będą zazwyczaj przechowywane przez [1] rok po zakończeniu procesu aplikacyjnego, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na dalsze przechowywanie.
 
11. Zapewnienie zgodności i uzasadnionych interesów: Laia może również przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym Laia podlega, oraz w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich, na przykład w związku z ustanowieniem roszczenia prawnego lub zapobieganiem nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych lub ich ujawnieniu.
6 Jak długo wykorzystujemy dane użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy (zgodnie z opisem w niniejszej informacji o ochronie prywatności), w tym w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, księgowych lub umownych, lub wszelkich wymogów dotyczących sprawozdawczości lub przepisów prawa. W przypadku danych osobowych związanych z konkretnym korzystaniem przez użytkownika z naszych produktów i usług, na przykład historii połączeń, naszą polityką jest przechowywanie tych danych tak długo, jak długo mamy uzasadniony cel lub podstawę prawną do ich przetwarzania (zgodnie z celami opisanymi w niniejszej polityce prywatności), chyba że ma to wpływ na którekolwiek z kryteriów wymienionych poniżej:

 • Jak długo potrzebujemy dostępu do danych, aby móc oferować nasze produkty i usługi oraz prowadzić efektywne operacje biznesowe?
 • Czy istnieje uzasadnione oczekiwanie ze strony klientów, że będziemy przechowywać ich dane osobowe, dopóki wyraźnie nie poproszą nas o ich usunięcie?
 • Czy Laia, jako właściciel i operator usługi Laia, podlega prawnym, umownym, regulacyjnym lub podobnym zobowiązaniom do przechowywania określonych rodzajów danych?

* Na przykład obowiązkowe przepisy dotyczące przechowywania danych w danym regionie lub żądania i dochodzenia rządowe.

Gdy nie jest już konieczne przechowywanie danych osobowych użytkownika do któregokolwiek z celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy usunąć lub zanonimizować dane osobowe użytkownika. Zanonimizowane dane, tj. dane, których nie można już powiązać z użytkownikiem jako osobą fizyczną, mogą być dalej wykorzystywane do celów badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje w sposób nieograniczony bez uprzedniego powiadomienia.

7. Ujawnianie i przechowywanie danych osobowych

W ramach dostarczania produktów i usług Laia współpracuje z wieloma powiązanymi partnerami, którzy są upoważnieni do sprzedaży produktów lub usług marki Laia w imieniu Laia.

Korzystamy również z niektórych narzędzi administrowanych przez zewnętrznych dostawców usług w celu realizacji niektórych aspektów naszych produktów i usług.

Nigdy nie będziemy przekazywać ani sprzedawać danych osobowych organizacjom, które nie są uznawane za partnerów stowarzyszonych Laia lub w inny sposób powiązanych, aby pomóc nam w dostarczaniu klientom operacji niezbędnych dla naszych produktów i usług.

 1. Ujawnianie danych partnerom stowarzyszonym Laia: W stosownych przypadkach możemy przekazywać dane użytkownika partnerom stowarzyszonym Laia w celu spełnienia prośby użytkownika o świadczenie usług lub udzielenie dodatkowych informacji:
  1. Partnerzy Laia są firmami stowarzyszonymi oficjalnie upoważnionymi do odsprzedaży produktów i usług
   Laia w naszym imieniu.
  2. W przypadku, gdy udostępniamy dane osobowe partnerowi powiązanemu, robimy to wyłącznie w celu świadczenia usług lub ulepszania naszych produktów i usług.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane partnerom stowarzyszonym
   w ogólnych celach marketingowych.
 2.  Udostępnianie danych zewnętrznym dostawcom usług: w razie potrzeby Laia udostępnia dane osobowe firmom, które świadczą usługi niezbędne do dostarczania naszych produktów i usług klientom. Mogą to być usługi dla:
  1. Przetwarzanie informacji, przetwarzanie płatności, weryfikacja kredytu, realizacja zamówień klientów, dostarczanie produktów do użytkownika, zarządzanie i ulepszanie danych klientów, zapewnianie obsługi klienta, ocena zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz przeprowadzanie badań klientów lub ankiet satysfakcji.
  2.  Niektóre z tych firm mogą prowadzić działalność i przechowywać dane poza UE.
  3. Wszyscy nasi zewnętrzni dostawcy usług są sprawdzani w celu zapewnienia zgodności z unijnymi i obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych.
  4. Wszelkie przetwarzanie danych przez takie strony trzecie podlega umowie o przetwarzaniu danych, która, między innymi, ogranicza wykorzystanie danych osobowych przez takie strony trzecie do wykonywania uzgodnionych usług.
 3. Ujawnienie danych w celu spełnienia wymogów prawnych lub wymogów jurysdykcji publicznej: w rzadkich przypadkach, gdy jesteśmy zmuszeni do ujawnienia danych osobowych użytkownika na mocy przepisów prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i/lub wniosków organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Możemy również:
  1. Ujawniać informacje o użytkowniku, jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne ważne kwestie o znaczeniu publicznym.
  2. Ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli stwierdzimy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu egzekwowania naszych warunków świadczenia usług lub ochrony naszych operacji lub użytkowników.
  3. W przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży możemy przekazać wszystkie lub niektóre gromadzone przez nas dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej.
 4. Zewnętrzne strony internetowe: w stosownych przypadkach, w celu dostarczenia dodatkowych informacji na określone tematy, nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas obsługiwane:
  1. Nie możemy kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony internetowe
   gromadzą i wykorzystują informacje.
  2.  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do domen marki Laia będących własnością i obsługiwanych przez Laia, jako właściciela i operatora usługi Laia. Podczas korzystania z witryn internetowych osób trzecich zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności danej witryny.
 5. Prezenterzy: Na wniosek dowolnej osoby organizującej i/lub prezentującej informacje na konferencji ("prezenterzy"), usługa Laia może gromadzić określone dane osobowe i inne informacje, które każdy prezenter na dowolnej konferencji może przeglądać i które mogą być udostępniane innym użytkownikom usługi na wniosek prezentera lub jako automatyczna funkcja usługi, w tym między innymi:
  1. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
  2. Wszelkie inne dane osobowe lub inne informacje, które użytkownik przekazuje do serwisu lub o które prosi prezenter.
 6. Przechowywanie: Dane osobowe i inne informacje mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w wielu lokalizacjach, w których Laia lub jej podmioty stowarzyszone utrzymują swoje obiekty. Laia zapewni, że wszystkie takie lokalizacje i filie są zgodne z unijnymi i obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, np. poprzez zastosowanie klauzul modelowych UE, certyfikacji ochrony prywatności itp.
8. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Obsługując usługę Laia i produkty marki Laia, Laia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie uzasadnione środki ostrożności - w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne - w celu ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, a także przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

 1. Szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL): wszystkie strony internetowe marki Laia oraz usługi lub produkty online zawsze wykorzystują szyfrowanie SSL w przypadku gromadzenia danych osobowych.
  1. Aby dokonywać zakupów w tych usługach, należy korzystać z przeglądarki obsługującej protokół SSL, takiej jak Safari, Firefox lub Chrome.
  2. W ten sposób poufność danych osobowych użytkownika jest chroniona podczas ich przesyłania przez Internet.
 2. Nasza globalna sieć: Usługa Laia jest wdrażana za pośrednictwem sieci globalnie rozproszonych zasobów, które stanowią Sieć Usług Laia będącą własnością i obsługiwaną przez Laia.
  1. Usługi są hostowane i utrzymywane w geograficznie określonych "punktach obecności" (PoP), a także w usługach opartych na chmurze, które mają globalną dostępność.
  2. Punkty Laia PoP są hostowane w centrach danych
   zarządzanych przez dostawców usług obiektowych. Każdy obiekt spełnia lub przekracza międzynarodowe standardy zgodności w zakresie bezpieczeństwa
   .
  3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem usługi Laiatech mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym Laiatech i jej podmioty stowarzyszone utrzymują obiekty.
  4. Rejestrując się i korzystając z usług Laia, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych do dowolnego kraju, w którym Laia i jej podmioty stowarzyszone utrzymują obiekty, oraz na wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
9. Dostęp do danych osobowych i kontrola nad nimi

Użytkownik ma prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji na jego temat w dowolnym momencie, a także prawo do żądania usunięcia, zmiany lub wyeksportowania przechowywanych przez nas danych osobowych w celu ich przeniesienia.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmodyfikować je, wyeksportować lub zażądać ich usunięcia, należy wysłać prośbę pocztą elektroniczną na adres support@laiatech.com. Żądanie zostanie przetworzone i zrealizowane zgodnie z naszą polityką prywatności, warunkami świadczenia usług, naszymi relacjami biznesowymi i wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych w danym kraju.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, może on również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem). Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas promocyjnych wiadomości e-mail, możesz skorzystać z funkcji rezygnacji z subskrypcji znajdującej się na dole naszych wiadomości e-mail, aby zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości e-mail w dowolnym momencie ("wycofać zgodę"). Jeśli masz aktywne konto w Laia, nie możesz zrezygnować z otrzymywania podstawowych wiadomości e-mail, ponieważ musimy przekazywać użytkownikom podstawowe informacje, w stosownych przypadkach, aby kontynuować dostarczanie konta. Ponieważ Laia ma siedzibę w Hiszpanii, przestrzegamy hiszpańskiej dyrektywy o ochronie danych, a także unijnego RODO ("Ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), aby zapewnić przestrzeganie naszej polityki prywatności.

10. Nasze zaangażowanie w RODO

Laia zobowiązuje się do przestrzegania najwyższychstandardówbezpieczeństwa, prywatności i przejrzystości informacji. W tym celu Laia przestrzega RODO (rozporządzenie UE 2016/679) i ustawy organicznej 3/2018 jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zobowiązania Laia do przestrzegania RODO lub jakiegokolwiek innego procesu ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem support@laiatech.com.

11. Przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności

W miarę rozwoju naszej działalności oraz ewolucji naszych usług i produktów, niniejsza informacja o ochronie prywatności może ulec zmianie lub inne informacje o ochronie prywatności mogą zostać sporządzone i opublikowane specjalnie w celu uwzględnienia nowych ofert lub przestrzegania przepisów dotyczących prywatności danych. Gdy zmiany będą istotne, w pierwszej kolejności poinformujemy użytkownika o wszelkich nadchodzących zmianach, próbując skontaktować się z nim bezpośrednio przez e-mail lub za pośrednictwem naszych interfejsów użytkownika lub pośrednio przez autoryzowanego partnera, który odsprzedaje usługę lub produkt Laia.

12. Polityka dotycząca plików cookie

Laia Avcom S.L. zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI). Tekst jednolity z dnia 10 maja 2014 r. (art. 2 w związku z definicją w załączniku a), 22.2, 37, 38.4 g), 38.3 i)) informuje o Polityce plików cookie na swojej stronie internetowej w następujących punktach.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to plik, który jest pobierany i przechowywany na komputerze użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych w celu przechowywania i pobierania informacji o przeglądaniu dokonywanym z tego komputera. Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Internetu, zapewniając korzyści w zakresie świadczenia usług interaktywnych, ułatwiając nawigację i użyteczność naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że pliki cookie nie mogą uszkodzić komputera, a fakt ich aktywacji pomaga nam identyfikować i rozwiązywać błędy.

Blokowanie lub wyłączanie plików cookie

Użytkownik może zezwolić, zablokować lub usunąć zapisywanie danych dostarczanych przez pliki cookie zainstalowane na komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na komputerze.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 20.10.2023 r.